• eic1
  • 004
  • 006
  • 003
  • 005
  • 002

v cop

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สำหรับนักเรียนนักศึกษา
  3. สำหรับครูและบุคลากร
  4. รับสมัครงาน
  5. จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

CCI01052560